Havayolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı ,Tüm Yolcular Ve İhtiyaç Sahibi

Tüm Göndericilerin Kargolarını En Uygun Zamanda En Uygun Yöntemle Hava Yolu İle Ulaştırılmasını Sağlayan Hizmetler Bütünüdür.

Üstün Yönleri

-Teslim Süresinin Düşmesi

-Dünya Geneline Varılmış Havaalanı Ağı Varlığı

-Yüksek Emniyet Ve Güvenlik

-Kargoların Paketlenme Ve Yüklenilmesinde Gösterilen Özen

-Diğer Taşımacılık Türlerine Göre Daha Düşük Sigorta Primleri

IATA Taşıma Sözleşmesine Göre :

-Göndericinin Hak Ve Sorumlulukları

-Kargonun Görülür Şekilde Hasara Uğraması Halinde , Durumun Gönderici Tarafından Anlaşılmasından İtibaren 14 Gün

-Gecikmede Kargonun Teslim Almaya Yetkili Kişinin Emrinde Hazır Duruma Gelmesinden İtibaren 21 Gün

-Kargonun Teslim Edilmemesi Halinde Konşimentonun Tanzim Edildiği Tarihten İtibaren 120 Gün

-Kargonun Varış Yerine Ulaştığı Uçağın Varmış Olması Gerektiği Veya Taşımanın Durmuş Olduğu Tarihten İtibaren İki Yıl İçinde Dava Açılması Gerekir .